Tuesday, 27 December 2011

Tuesday, 27 December 2011

Instrumen Dasar Hadkan Impak Alam Sekitar Negatif: Perspektif Ekonomi

Jalan pengangkutan, maritim dan pengangkutan udara menyumbang kepada pelepasan gas rumah hijau global, dan semua mod pengangkutan ini secara umumnya dijangka berkembang dengan cepat. Sektor pengangkutan pada masa yang sama secara meluas dijangka menyumbang kepada pengurangan pelepasan gas rumah hijau. Ketiadaan pihak berkuasa pusat yang boleh membuat keputusan untuk mengenakan dan menguatkuasakan dasar-dasar perubahan iklim jelas menunjukkan dasar sebenar. Protokol Kyoto merupakan satu cubaan untuk memajukan dasar dalam menghadapi kekangan kedaulatan negara. Pendekatan ini telah menerima kritikan kerana liputan yang terhad  berkaitan pengeluaran global, tumpuan pada sistem dan perdagangan sahaja.  Ia tidak menumpukan kepada cukai karbon,kekurangan mekanisme penguatkuasaan yang benar, dan tumpuan pada penguranga CO2 .  Pendekata  alternatif mencari negara yang mempunyai penyertaan yang lebih luas, dan  mencadangkan  penguatkuasaan melalui Pertubuhan Perdagangan Sedunia (WHO). Merangsang penggunaan teknologi alternatif memerlukan langkah-langkah pelengkap bagi  mengatasi kegagalan dalam pasaran untuk pembangunan dan penyebaran teknologi.

Pengangkutan jalan adalah sumber utama pelepasan gas rumah hijau, dan mungkin akan terus berkembang sebagai pelepas gas rumah hijau pada masa hadapan. Kebaikan dan reka bentuk dasar pengurangan dalam pengangkutan jalan menimbulkan beberapa kesukaran. Dalam Kesatuan Eropah (EU) dan Amerika Syarikat, terdapat polisi-polisi tempat yang dihadkan penggunaan tenaga dalam pengangkutan, walau bagaimanapun,  dasar-dasar ini diperkenalkan adalah atas sebab-sebab selain daripada perubahan iklim. 

 Pengangkutan maritim dan pengangkutan udara mewakili jumlah yang lebih kecil daripada jumlah pelepasan gas rumah hijau ke persekitaran. Kedua-dua sektor telah kurang disasarkan oleh dasar untuk mengurangkan penggunaan tenaga dan pelepasan gas rumah hijau berbanding  pengangkutan  jalan. Ini menunjukkan bahawa pilihan pengurangan agak mudah  untuk  didapati berbanding dengan pengangkutan jalan, tetapi perolehan armada perkapalan dan penerbangan adalah perlahan, dan ini mengehadkan penyebaran peningkatan tersedia teknologi.  Pengangkutan maritim dan penerbangan boleh disepadukan ke dalam skim perdagangan karbon. Beberapa penyelidikan mengenai kesan-kesan termasuk penerbangan dalam skim perdagangan dibincangkan. Secara umum, ia mendapati bahawa dasar-dasar insentif berasaska fleksibel membenarkan pilihan pengurangan kos rendah diambil. Ini adalah penting, seperti teknologi terus berkembang. Selain itu, dasar-dasar insentif bagi merangsang usaha mencari pilihan kepada kos yang rendah. Piawaian bagaimanapun boleh digunakan untuk melengkapkan kepada dasar-dasar berasaskan insentif dalam beberapa keadaan.

0 comments:

 
◄Design by Pocket, BlogBulk Blogger Templates