Sunday, 25 December 2011

Sunday, 25 December 2011

Kesan Penggunaan Pengangkutan Jalan Dan Kereta Api
1)     Perubahan Iklim

Perubahan iklim merupakan salah satu cabaran besar masyarakat semasa. Dalam dekad yang lalu,  bukti telah menunjukkan bahawa pelepasan gas rumah hijau menyumbang kepada kesan pemanasan global. Pelepasan karbon dioksida (CO2) dari pembakaran bahan api fosil adlah penyumbang utama. Bagi sektor pengangkutan, pengeluaran gas rumah hijau dikuasai oleh pelepasan CO2 daripada pembakaran bahan api fosil.Iniadalah berkait rapat dengan penggunaan tenaga pengangkutan. Panel Antara Kerajaan Mengenai Perubahan Iklim (IPCC) telah meneliti pelbagai senario perubahan iklim masa depan dan mendapati bahawa suhu udara permukaan global purata dijangka memanas dari 1.1 °C kepada 6.4°C, dan paras laut parata global diunjurkan oleh model akan meningkat dari 18 cm hingga 59 cm menjelang 2100. Pemanasan dijangka berbeza-beza mengikut wilayah dan disertai oleh perubahan dalam pemendakan, dalam kebolehubahan iklim, dan dalam kekerapan dan keamatan beberapa fenomena iklim yang melampau (kemarau, banjir) serta kesan ke atas ekosistem dan penyakit-penyalit (IPCC 2007a).

2)     Pencemaran Udara

Pengangkutan yang berkaitan dengan pencemaran udara menyebabkan kerosakan kepada manusia, biosfera, tanah, air dan bangunan.      Bahan-bahan pencemar yang utama adalah seperti Zarah (PM10, PM 2.5), Nitrogen Oksida (NOx), Oksida Sulfur (SO2), Ozon (O3) dan Meruap Sebatian Organik (VOC). Pelepasan bahan pencemar menimbulkan kesan-kesan kesihatan yang negatif,bangunan dan kerosakan barang, kerugian tanaman dan kerosakan pada ekosistem (biosfera, tanah,air).

        Kesan utama adalah kesan-kesan kesihatan terutamanya disebabkan oleh bahan pencemar Zarah (PM10, PM2.5) daripada pelepasan ekzos atau transformasi bahan pencemar lain. Terdapat peningkatan bukti bahawa zarah halus tertentu menimbulkan risiko kesihatan yang teruk.
        Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO) mengabggarkan bilangan orang-orang yang mati akibat pencemaran udara ialah seramai 865000 setiap tahun di seluruh dunia (WHO 2007). Kurang daripada 10% terdiri daripada penduduk di Kesatuan Eropah (EU). Suruhanjaya Eropah menganggarkan bilangan kematian pra-matang di Eropah sahaja seramai 370000 setahun (EC 2005). Anggaran ini selaras dengan anggaran dari Pimental yang menganggarkan bilangan kematian di seluruh dunia akibat dari pencemaran udara adalah kira-kira 3 juta setahun (Cornell Chornicle 2007). Berbeza dengan kesan iklim oleh CO2, kesan daripada pelepasan pencemaran udara bergantung kepada lokasi.Pencemaran udara di kawasan penduduk padat menyebabkan kemudaratan yang lebih tinggi berbanding di kawasan pendalaman.

3)     Bunyi Bising


Bunyi bising akibat lalu lintas memberikan  pelbagai kesan-kesan buruk ke atas kesihatan manusia. WHO mendifinisikan pencemaran bunyi bising akibat lalu lintas sebagai satu masalah kesihatan awam yang serius. Terdapat bukti menunjukkan masalah yang serius kepada kesihatan awam iaitu gangguan kepada corak tidur terutama dalam kalangan kanak-kanak dan menyumbang kepada penyakit kardiovaskular .
        Terdapat bukti yang menunjukkan pencemaran bunyi bising mampu meningkatkan tekanan darah seseorang (Den Boer dan Schroten 2007). Seramai 245000 orang dalam Kesatuan Eropah telah dianggarkan menghadapi masalah kardiovaskular setiap tahun (Den Boer dan Schroten 2007). Kira-kira 20% daripada mereka iaitu hampir 50000 mengalami serangan jantung yang membawa maut.

0 comments:

 
◄Design by Pocket, BlogBulk Blogger Templates