Sunday, 9 October 2011

Sunday, 9 October 2011Tajuk buku yang menjadi rujukan saya dalam penulisan Blog ini...Tajuk : Globalisation, Transport and the Environment


Publisher : OECD Publishing


Edited : Nils Axel Braathen

PERKARA YANG DIBINCANGKAN DALAM BUKU INI      1) Melihat secara terperinci bagaimana globalisasi telah memberi kesan terhadap aktiviti perkapalan maritim, penerbangan, jalan raya, kereta api kargo, dan menilai kesan perubahan terhadap alam sekitar.                                                         2) Membincangkan instrumen dasar yang boleh digunakan untuk menangani kesan negatif yang berlaku kepada alam sekitar, kedua-duanya dari perspektif ekonomi dan dari sudut pandang undang-undang antarabangsa.Buku ini menganalisis isu-isu yang berkaitan kesan globalisasi ke atas pengangkutan dan kesan kepada persekitaran secara terperinci. Ia adalah berdasarkan kepada satu siri kertas yang disediakan untuk OECD/ITF Forum Global mengenai Pengangkutan dan Alam Sekitar di Globalising World yang diadakan di Guadalajara, Maxico pada 10 hingga 12 November 2008. 

0 comments:

 
◄Design by Pocket, BlogBulk Blogger Templates